Swedeg cyfreithwyr. Pob sweden cyfreithwyr ar-lein.


Am yr hawl i gael mynediad i sweden natur - Ymweld â Sweden


Pan fyddwch yn Sweden, mae gennych yr hawl i gerdded, beicio, marchogaeth, sgïo a gwersyll ar unrhyw dir ac eithrio gerddi preifat, ger tŷ annedd neu tir yn cael eu tyfu. Sweden ryfeddodau naturiol Lapdir sweden, sweden mynyddoedd, arfordiroedd ac archipelagos yn aros i chi i ddod a darganfod ffeiliau swf ynddo. Yr Hawl Mynediad Cyhoeddus yn unigryw hawl i grwydro yn rhydd yn y cefn gwlad Ond gyda hawl hwn yn dod cyfrifoldebau - i gymryd gofal o natur a bywyd gwyllt, ac i ddangos eu hystyried ar gyfer tirfeddianwyr ac i bobl eraill sy'n mwynhau cefn gwlad

Sweden Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd (EPA) yn crynhoi yr Hawl i Fynediad y Cyhoedd yn yr ymadrodd 'Peidiwch â tharfu - Peidiwch â dinistrio.' Ffynhonnell: Yr Asiantaeth Diogelu Amgylchedd sweden (EPA). Am fwy o wybodaeth, dilynwch y dolenni hyn i sweden Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd (EPA).