Swedeg cyfreithwyr. Pob sweden cyfreithwyr ar-lein.


Beth yw Hawliau Defnyddwyr' o Dan Adran chwech o Ddeddf Diogelu Defnyddwyr


Mae defnyddiwr wedi yr hawl i ddiogelwch yn erbyn nwyddau a gwasanaethau o'r fath fel y mae yn beryglus i ei iechyd, bywyd ac eiddo

Er enghraifft, yn annilys ac yn is-safonol cyffuriau offer a wnaed o ansawdd isel deunydd crai, fel, trydan wasg, popty pwysau, ac ati.

ac yn isel o ansawdd cynnyrch bwyd fel bara, llaeth, jam, menyn, ac ati. Y ddefnyddwyr yr hawl i ddiogelwch yn erbyn y golled a achosir gan gynhyrchion o'r fath.

Mae defnyddwyr hefyd wedi yr hawl i fod yn y dylid eu darparu gyda'r holl wybodaeth ar y sail y mae ef yn penderfynu i brynu nwyddau neu wasanaethau.

Gwybodaeth o'r fath yn ymwneud ag ansawdd, purdeb, potency, safon, dyddiad cynhyrchu, y dull o ddefnyddio, ac ati. Felly, cynhyrchydd yn ofynnol i'r darparu'r holl wybodaeth o'r fath mewn modd priodol, felly nid yw'r defnyddwyr yn cael eu twyllo. Mae defnyddiwr wedi yr hawl absoliwt i brynu unrhyw nwyddau neu wasanaethau yn ei ddewis o blith y gwahanol nwyddau neu wasanaethau sydd ar gael yn y farchnad. Mewn geiriau eraill, nid oes unrhyw gwerthwr yn gallu dylanwadu ar ei ddewis yn annheg modd. Os bydd unrhyw gwerthwr yn gwneud hynny, bydd yn cael ei ystyried fel ymyrraeth ym mae ei hawl i ddewis. Mae defnyddiwr yr hawl fod ei gŵyn yn cael ei glywed O dan yr hawl hwn, gall y defnyddiwr yn ffeilio cwyn yn erbyn yr holl bethau y rhai sydd yn niweidiol i ei ddiddordeb. Yn gyntaf, eu hawliau a grybwyllwyd uchod (ar y Dde i Ddiogelwch Hawl i fod yn wybodus ac yn Gywir i ddewis) yn berthnasol dim ond os bydd y defnyddiwr wedi yr hawl i ffeilio ei gŵyn yn eu herbyn. Y dyddiau hyn, mae nifer o sefydliadau mawr wedi sefydlu Gwasanaeth Defnyddwyr Celloedd gyda golwg i ddarparu y defnyddiwr yn y hawl i gael eu clywed. Swyddogaeth y gell yn clywed y cwynion y defnyddwyr ac i gymryd mesurau digonol i wneud iawn iddynt. Mae llawer o bapurau newydd dyddiol hefyd wedi colofnau arbennig i ddiddanu y cwynion y defnyddwyr. Mae'r hawl hwn yn darparu iawndal i'r defnyddwyr rhag masnachu annheg arfer y gwerthwr. Er enghraifft, os bydd y swm ac ansawdd y cynnyrch yn cydymffurfio i'r rheini a addawyd gan y gwerthwr, y prynwr yr hawl i hawlio iawndal. Mae nifer o redressal ar gael i'r defnyddiwr drwy ffordd o iawndal, megis atgyweirio yn rhad ac am y cynnyrch, cymryd yn ôl y cynnyrch gyda ad-daliad o'r arian, newid y cynnyrch gan y gwerthwr. Addysg defnyddwyr yn cyfeirio at addysgu'r defnyddiwr yn gyson o ran eu hawliau. Mewn geiriau eraill, rhaid i ddefnyddwyr fod yn ymwybodol o'r hawliau y maent yn ei fwynhau erbyn y golled maent yn dioddef ar gyfrif o nwyddau a gwasanaethau a brynir gan eu cyfer. Llywodraeth wedi cymryd nifer o fesurau i addysgu defnyddwyr Yn ychwanegol at yr uchod soniwyd chwe hawliau'r defnyddwyr, y Cenhedloedd Unedig Sefydliad y canllawiau hefyd yn cynnwys dau mwy o hawliau. Mae'r rhain yn y canlynol: Mae'r anghenion sylfaenol yn golygu y nwyddau a'r gwasanaethau sy'n angenrheidiol ar gyfer urddasol yn byw o bobl. Mae'n cynnwys digon o fwyd, dillad, lloches, ynni, glanweithdra, gofal iechyd, addysg a chludiant. Holl ddefnyddwyr yr hawl i gyflawni anghenion sylfaenol hyn Mae'r hawl hon yn darparu y defnyddwyr, yn diogelu yn erbyn llygredd amgylcheddol fel bod ansawdd bywyd yn gwella. Nid yn unig hyn, mae hefyd yn pwysleisio yr angen i amddiffyn yr amgylchedd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, yn ogystal.