Swedeg cyfreithwyr. Pob sweden cyfreithwyr ar-lein.


(CLUDO TEITHWYR) CONFENSIWN RHYNGWLADOL AR GYFER UNO RHEOLAU PENODOL SY'N YMWNEUD Â CHLUDO TEITHWYR AR Y MÔR A'R PROTOCOL


Mae'r safle hwn yn cael ei weithredu gan fusnes neu fusnesau sy'n eiddo Wyboda PLC, ac mae pob hawlfraint yn byw gyda nhw. Cofrestredig yn Lloegr a ChymruY Confensiwn hwn fod yn agored i'w llofnodi gan y Wladwriaethau a gynrychiolir yn y sesiwn unfed ar ddeg o Diplomyddol Cynhadledd Cyfraith Forwrol. Mae'r Confensiwn hwn yn cael ei gadarnhau ac yn yr offerynnau o cadarnhau yn cael eu hadneuo gyda'r Llywodraeth gwlad Belg.

Unrhyw Wladwriaeth yn cael ei gynrychioli yn y sesiwn unfed ar ddeg o Diplomyddol Cynhadledd Cyfraith Forwrol gall gytuno i'r Confensiwn hwn.

Mae'r Confensiwn yn dod i rym mewn perthynas â o gytuno Wladwriaeth tri mis ar ôl y dyddiad y blaendal yn yr offeryn esgyniad y Wladwriaeth, ond nid cyn y dyddiad y mynediad i rym y Confensiwn fel y'i sefydlwyd gan Erthygl XVII, paragraff Y Confensiwn yn dod i rym rhwng y ddwy wladwriaeth lle cyntaf gadarnhau'r cytundeb, tri mis ar ôl y dyddiad y blaendal yn yr ail offeryn cadarnhau. bydd Y Confensiwn yn dod i rym mewn perthynas â phob llofnodwr Wladwriaeth sy'n cadarnhau ei fod ar ôl y blaendal yr ail offeryn cadarnhau, tri mis ar ôl y dyddiad y blaendal offeryn cadarnhau bod y Wladwriaeth. Mae pob Uchel Parti sy'n Contractio bydd gennych yr hawl i gyfrannog ymwrthod y Confensiwn hwn ar unrhyw adeg ar ôl y dod i rym o hynny mewn perthynas mor Uchel Parti sy'n Contractio. Serch hynny, mae hyn yn ymwrthodiad yn dod i rym flwyddyn ar ôl y dyddiad yr hysbysiad o hynny wedi ei dderbyn gan y Llywodraeth gwlad Belg. Unrhyw Uchel Parti sy'n Contractio ar y adeg llofnodi'r, gadarnhau neu gytuno i'r Confensiwn hwn, yn gwneud y canlynol archebu: beidio â yn rhoi effaith i'r Confensiwn mewn perthynas â cerbyd a oedd yn ôl at ei gyfraith genedlaethol yn cael ei ystyried i fod yn rhyngwladol cerbyd i beidio â yn rhoi effaith i'r Confensiwn wrth y teithwyr ac mae'r cludwr yn y ddau bwnc y dywedodd Parti sy'n Contractio er mwyn rhoi effaith i'r Confensiwn hwn naill ai drwy roi yn y grym y gyfraith neu gan gynnwys y darpariaethau hyn yn Confensiwn yn ei deddfwriaeth genedlaethol mewn ffurf sy'n briodol ar y ddeddfwriaeth honno. Unrhyw Uchel Parti sy'n Contractio efallai y dair blynedd ar ôl ddod i rym y Confensiwn hwn, mewn perthynas mor Uchel Parti sy'n Contractio neu ar unrhyw adeg wedi hynny, yn gofyn bod y Gynhadledd yn cael ei gynnull er mwyn ystyried gwelliannau i'r Confensiwn hwn. Unrhyw Uchel Parti sy'n Contractio yn bwriadu i fanteisio ar ei ben ei hun o hyn yn iawn yn hysbysu'r Llywodraeth gwlad Belg a oedd, ar yr amod bod un rhan o dair o Uchel Partïon Contractio yn y cytundeb, bydd cynnull y Gynhadledd o fewn chwe mis wedi hynny. mae Unrhyw Uchel Parti sy'n Contractio efallai ar y pryd ei gadarnhau neu yn esgyniad i'r Confensiwn hwn neu ar unrhyw adeg wedi hynny ddatgan drwy hysbysiad ysgrifenedig at y Llywodraeth gwlad Belg bod y Confensiwn yn ymestyn i unrhyw un o'r gwledydd nad ydynt eto wedi sicrhau hawliau sofran ac ar gyfer y mae eu cysylltiadau rhyngwladol ei fod yn gyfrifol. Mae'r Confensiwn yn dri mis ar ôl y dyddiad derbyn hysbysiad o'r fath gan y Llywodraeth gwlad Belg, yn ymestyn at y gwledydd a enwir ynddynt. Y Cenhedloedd Unedig Sefydliad a gall wneud cais i'r darpariaethau Erthygl hon mewn achosion lle maent yn yr awdurdod gweinyddu ar gyfer y wlad neu lle maent yn gyfrifol am y cysylltiadau rhyngwladol o'r wlad. (Y Cenhedloedd Unedig Sefydliad neu unrhyw Uchel Parti sy'n Contractio sydd wedi gwneud datganiad o dan baragraff o'r Erthygl hon ar unrhyw adeg wedi hynny ddatgan drwy hysbysiad a roddir i'r Llywodraeth gwlad Belg bod y Confensiwn bydd yn dod i ben o'r fath yn ymestyn i wlad. Mae hyn yn ymwrthodiad yn dod i rym flwyddyn ar ôl y dyddiad yr hysbysiad o hynny wedi ei dderbyn gan y Llywodraeth gwlad Belg. Nid i wneud cais i'r Confensiwn sydd, yn ôl y gyfraith genedlaethol, yn cael ei ystyried i fod trafnidiaeth rhyngwladol. Nid i wneud cais i'r Confensiwn wrth y teithwyr a gludo yn wladolion y parti sy'n contractio Er mwyn rhoi effaith i'r Confensiwn hwn, naill ai drwy roi yn y grym y gyfraith, neu trwy gynnwys mewn deddfwriaeth genedlaethol y darpariaethau hyn yn Confensiwn mewn ffurf sy'n briodol i ddeddfwriaeth hon.".

gyda'r canlynol archebu: y Llywodraeth o y Weriniaeth ffrengig yn cadw'r hawl i beidio â chaniatáu y dinasyddion o Wladwriaethau i elwa ar y Confensiwn presennol drwy arfer yr hawliau a gydnabyddir gan erthygl VIII y Confensiwn a gan y Protocol ychwanegol mewn amgylchiadau sy'n amharu ar y bwriad y dywedodd Confensiwn."Yn bedwar ar hugain o fehefin nodyn verbale ei derbyn yn y Gwlad belg Weinyddiaeth Materion Tramor, Dramor Masnach a Cydweithredu a Datblygu dyddiedig deuddeg mis mehefin cyf.

un, yn deillio oddi wrth y Llysgenhadaeth y Swistir ym Mrwsel, hysbysu'r canlynol:"Mae'r archeb a wneir gan y Swistir cyn belled ag y llofnod y Confensiwn rhyngwladol ar gyfer uno o'r rheolau sy'n ymwneud â chludo teithwyr ar y môr, i'r casgliad ym Mrwsel ar hugain o naw mis ebrill, nid yw wedi cael ei gadarnhau ar adeg cadarnhau yn hytrach na hystyried fel petai wedi'i dynnu'n ôl.".