Swedeg cyfreithwyr. Pob sweden cyfreithwyr ar-lein.


Cyfrifo archwiliad Fforensig: yn economaidd ac yn sail gyfreithiol ar - Tipings - Gofyn ac ateb cwestiwn


brwydro yn erbyn economaidd troseddau heddiw wedi dod yn iawn yn broblem frys angen arbennig cymwysedig ymchwilY cam presennol o ddatblygiad y farchnad rydd yn ei gwneud yn ofynnol y datblygiad sylfaenol newydd, sy'n seiliedig ar wyddoniaeth ymagwedd i'r ymchwiliad o'r math hwn o droseddau. manylion y farchnad heddiw yw bod y cwmpas y gwahanol ariannol, credyd, treth a eraill ar y berthynas gyfreithiol yn ei gwneud yn ofynnol dwfn proffesiynol ac astudiaeth gynhwysfawr. Yn y mwyafrif helaeth o achosion o swyddogion, troseddau economaidd, yn ogystal â grand ladrata, yn troi at y posibiliadau technegol o'r fath gorfodi'r gyfraith diwydiant fel cyfrifyddu fforensig. Mae'r math hwn o gwyddonol a fforensig ymchwiliad yn cael ei neilltuo i'r cyn-treial ymchwiliad neu ymchwiliad barnwrol Amcanion y fforensig rhan o'r gwirionedd, y troseddwyr a gwerthuso a achoswyd difrod i'r wladwriaeth neu fenter. Yn aml, mae'r digwyddiad yn chwarae c droseddau yn y maes economaidd, fel rheol, yn cael eu gwneud gan ddefnyddio amrywiaeth o ariannol ac economaidd twyll, yn yr astudiaeth sy'n ei gwneud yn ofynnol y defnydd o set gymhleth o wybodaeth sy'n gysylltiedig â'r gwahanol feysydd gwyddonol, sy'n awgrymu presenoldeb cyffredinol yn arbenigwyr. Wynebu yr angen i ymchwilio i unrhyw weithrediadau busnes neu berfformiad economaidd, neu y awdurdodau barnwrol, ymchwilwyr yn aml yn troi at arbenigwyr-cyfrifwyr pwy yn union yw'r rhai cyffredinol.

Maent yn bydd fod yn gallu i ymateb yn fedrus i amrywiaeth o faterion economaidd, ac i asesu amgylchiadau ariannol penodol achos troseddol.

Mewn amgylchiadau o'r fath, cyfrifeg fforensig yn cael ei gynllunio nid yn unig yn broffesiynol cyfeiriad yr holl economaidd penodol ac agweddau ariannol ar yr ymchwiliad hwn, ond hefyd yn rhagweld datblygiad pellach o berthnasol i achosion troseddol yn y maes hwn, yn sicr yn ymwneud â gwahanol weithgareddau economaidd. Mae'r defnydd o hyn yn prognostig deunydd yn hanfodol ar gyfer creu cymdeithasol ac economaidd fframwaith damcaniaethol ar gyfer atal ac atal troseddau o'r fath yn y dyfodol. Gan ddefnyddio gwybodaeth arbenigol o arbenigwyr-gyfrifwyr ac yn arbennig y technegau a ddefnyddir fforensig ymchwilio asiantaethau, yn caniatáu i chi yn llawn yn gosod ac yn gwneud asesiad gwrthrychol o dystiolaeth o afluniad o wybodaeth o natur economaidd, i ganfod ac i fesur mewn termau meintiol, a ffurfiwyd o ganlyniad o weithredoedd anghyfreithlon o negyddol economaidd ac ariannol digwyddiadau a sefyllfaoedd, yn ogystal ag i benderfynu ar y radd o effaith ar y dangosyddion gwahanol y cwmni. cyfrifo archwiliad Fforensig yn cael ei benodi ac yn cynnal pan fydd yn angenrheidiol i ddadansoddi cynradd ac gyfunol cofnodion cyfrifyddu, yn cynnwys nifer o dystiolaeth sy'n gallu goleuo gwahanol agweddau ar droseddau economaidd. Yn y cwrs o ddigwyddiadau o'r fath yn gallu cael ei ddefnyddio gwybodaeth o weithredoedd perfformio yn flaenorol archwiliadau ac mae tystiolaeth ddogfennol o safbwyntiau arbenigol cysylltiedig arbenigeddau, tystion, diffynyddion a deunyddiau eraill o achosion troseddol. Mae'r mecanwaith y rheolaeth ariannol yn seiliedig ar y defnydd o wahanol nodweddion amddiffynnol sy'n gynhenid yn amcan cyfrifo, treth a cyfrifyddu ariannol. Gyda chymorth arbenigol camau gweithredu perfformio ar y swyddogaeth watchdog, datgelu nifer o olion ac arwyddion o droseddau economaidd.