Swedeg cyfreithwyr. Pob sweden cyfreithwyr ar-lein.


Gweithdrefnau methdaliad yn y Swistir


ac roeddwn yn fodlon iawn gan fy cydweithio gyda ein gwefan

Os bydd y dyledwr yn gwrthwynebu cais y credydwr atoch ef neu hi wedi y posibilrwydd i ffeilio gwrthwynebiad gyda'r asiantaeth casglu dyledion Os yw'r dyledwr yn methu i dalu o fewn y cyfnod amser

y barnwr fydd yn rheol am y bydd yn yn dibynnu ar y gwerth y cwmni ei asedau a rhwymedigaethau Yn seiliedig ar y ddau ffactor yn yr achos yn gallu cael ei atal neu ei barhau gan - os oes posibilrwydd ar gyfer y dyledwr a'r credydwr i gyrraedd cytundeb a fyddai'n arwain at setliad.