Swedeg cyfreithwyr. Pob sweden cyfreithwyr ar-lein.


Hafan Eiddo yn Sweden


Eithriadol o uchel prisiau yn arsylwi hefyd yn Gothenburg

Yma byddwch yn dod o hyd i wybodaeth fanwl am ystad go iawn prynu yn Sweden: - y ffordd gywir i ddewis y eiddo, ac i effaith y fargen - eiddo trethi a dyletswyddau y dylid eu talu - mae popeth am y benthyciadau cartref yn Sweden - hafan rheoli eiddo a rhentu - rhent, eiddo masnachol a buddsoddiadau sy'n gysylltiedig eiddoYn fwyaf diweddar cynnig o berchnogion tai yn Sweden ac o asiantaethau ystad go iawn. Hysbysebion â'r pris sefydlog ac arwerthiannau yn cael eu rhestru yma. Farchnad ystad go iawn yn Sweden, yn sefydlog ac yn gallu gwrthsefyll unrhyw ffactorau allanol, sy'n ei gwneud yn ddeniadol ar gyfer buddsoddwyr. Fodd bynnag, mae prisiau ar gyfer eiddo go iawn yma yn bell o rhad.

Sweden prisiau eiddo tiriog yn cael eu hystyried i fod ymysg yr uchaf yn y byd i gyd.

Y pris cyfartalog ar gyfer eiddo go iawn yn Sweden oedd, yn. Y mwyaf drud yn dai yn Stockholm, lle mae prisiau fflat yn - yn uwch, na'r rhai ar draws y wlad.

Metr sgwâr o eiddo lleol yn werth o gwmpas

Cyfartaledd prisiau tai yn y brifddinas yn ar hyn o bryd o gwmpas ar gyfer metr sgwâr. Y rhataf ystad go iawn yn cael ei ystyried i fod yng ngogledd Sweden. Tŷ bach yma yn medru cael ei brynu ar gyfer rhai. Yn ôl analytics, swedeg go iawn y farchnad eiddo yn mynd i dyfu ymhellach. Bydd hyn yn cael ei gynorthwyo gan parhaus yn y galw am eiddo yn Sweden. Mae eich barn yn bwysig iawn i ni Byddwn yn ddiolchgar os ydych yn gallu i gywiro neu ychwanegu rhywbeth at y wybodaeth uchod ar y farchnad ystad go iawn yn Sweden.