Swedeg cyfreithwyr. Pob sweden cyfreithwyr ar-lein.


Hawliau Eiddo deallusol (IPR) - EUPRAXIES Sweden


Y Confensiwn Paris - sy'n golygu bod rhywun arall a arwyddodd y wladwriaeth yn gallu gwneud cais am batentau neu nodau masnach a disgwyl yr un hawliau ag y mae hawliau cenedlaethol deiliadOs gwelwch yn dda Y Madrid Protocol, sy'n caniatáu i berchennog cais am neu gofrestru nod masnach a oedd yn endid mewn unrhyw aelodau eraill o'r Protocol yn ffordd syml o wneud cais am gofrestru nod masnach yn Twrci. Os gwelwch yn dda Y Patent Cydweithrediad Cytundeb - sy'n galluogi rhywun i gael set o ceisiadau patent, mewn gwahanol wledydd, trwy un cais. Os gwelwch yn dda Rhufain Confensiwn - sydd yn ymestyn diogelu gan hawlfraint i perfformwyr, cynhyrchwyr o phonograms a sefydliadau darlledu. Y Confensiwn Berne - sy'n sicrhau bod y pleidiau yn y confensiwn, yn rhoi cydnabyddiaeth gyfartal i deiliaid hawlfraint eraill yn y confensiwn aelod-wladwriaethau.

Os gwelwch yn dda o'i Gymharu â'r blaenorol yr UE R D Rhaglen Fframwaith (FP) nifer o reolau newydd yn cael eu hintegreiddio i Horizon, sy'n anelu at symleiddio'r rheoliadau, a symleiddio'r broses.

Mae Horizon yn cydnabod y pwysigrwydd o IP ac yn ei gwneud yn rhan annatod o weithredu'r prosiect. Y peth cyntaf y dylech gadw mewn cof, o'r eiliad cyntaf iawn byddwch yn ystyried cymryd rhan mewn H prosiect yw bod yn rhaid i chi reoli eiddo deallusol o fewn eich prosiect, yn enwedig mewn prosiectau ar y cyd (gyda llawer o bartneriaid). Drwy ddatblygu solet IP strategaeth o'r dechrau, byddwch yn osgoi neu o leiaf byddwch yn gallu i liniaru anghydfodau o ran canlyniadau berchnogaeth, defnyddio a hyd yn oed ar gamddefnyddio IP sy'n cael ei greu yn ystod y prosiect. Mae prifysgolion hefyd yn cael nifer o endidau, fel Swyddfeydd Trosglwyddo Technoleg (TTO), ar gyfer amddiffyn yr Hawliau Eiddo Deallusol (IPR) o ymchwilwyr. IPR, Masnacheiddio, gydweithio Prifysgol-Diwydiant gweithgareddau y prif dasgau TTOs Os gwelwch yn dda edrychwch ar y TTOs ar gael yn Nhwrci drwy ddilyn y ddolen.