Swedeg cyfreithwyr. Pob sweden cyfreithwyr ar-lein.


PwC Sweden - Archwilio, Ymgynghori Busnes, Treth


Os gwelwch yn dda ewch i'n PwC Sweden yn arweinydd yn y farchnad o fewn archwilio, cyfrifyddu treth, a gwasanaethau cynghori, gyda, yn wyth cant o bobl gyda gweithrediadau yn y tri deg pedwar o leoliadau ledled y wladTechnoleg a newid ymddygiad defnyddwyr yn newid yn y busnes dirwedd. O ganlyniad, bydd busnesau yn disgwyl i wella galluoedd o ERP. Popeth yr ydych yn ei wneud heddiw yn cael ei alluogi gan dechnoleg. Rydym yn dod â gyda'i gilydd y sgiliau angenrheidiol i drawsnewid sut yr ydych yn ennill mewn oes ddigidol Ymgynghori Sweden - am PwC rheoli gwasanaethau ymgynghori.

Yn gwneud y penderfyniadau gorau i symud eich busnes ymlaen gyda hyder.

Rydym yn helpu chi i gyrraedd eich nodau a gwneud trawsnewidiol newid yn realiti.

PwC yn gweld beth sy'n bosibl, ac yn gallu helpu cleientiaid i wneud yn realiti.

Mae'r cais yn y farchnad yn datblygu ar gyflymder cynyddol gyflym. Dyma tair camau y mae angen i chi eu cymryd tuag at modern, effeithlon broses.

Newydd yn arferion defnyddwyr a byd-eang mega-chwaraewyr yn cael eu amharu ar y farchnad manwerthu fel y gwyddom ei fod, tra Asiaidd defnyddwyr yn parhau i yrru y newid i ddigidol.

Mae'r astudiaeth yn cynnwys y marchnadoedd a reoleiddir NASDAQ OMX Nordig Gyfradd Stockholm a NGM gyfradd yn ogystal â heb ei reoleiddio yn y farchnad Gyntaf yn y Gogledd. Fel mae technoleg yn datblygu yn parhau, gweithredwyr angen i ni weithredu gyda chyflymder i nodi a dethol trosoledd y technolegau am eu gweithrediadau. Cael y gorau o mae pobl ar bob lefel pan mae newid cyson yn allweddol i mantais gystadleuol profiad y Cwsmer yn hanfodol yn yr oes ddigidol. Rydym yn helpu cleientiaid â blaen-swyddfa-trawsnewid sy'n gwella eich centricity cwsmeriaid gallu. Grymuso cyllid arweinwyr yn well partner gyda rhanddeiliaid mewnol ac allanol gan ddarparu mewnwelediad i mewn perfformiad busnes ac yn rhagweithiol. Cyfreithiol - PwC Cyfreithiol yn canolbwyntio ar ddarparu ymateb cyflym a hyblyg, gyda'r gallu i ddeall a datrys ein cleient heriau busnes.

Cwblhau llwyddiannus trafodion yn ei gwneud yn ofynnol yn briodol dylunio a strwythuro, gweithredu effeithiol ac ôl-fargen rheoli. Rydym yn helpu i greu ddelio cyfleoedd Diwydiant.

- Y pedwerydd chwyldro diwydiannol wedi cyrraedd yn y sector diwydiannol ac yn cynnig deniadol cyfleoedd.

Archwilio a sicrwydd gwasanaethau - gan roi'r hyder ar flaenau eich bysedd.

Rydym yn eich dull archwilio gyda dealltwriaeth ddofn eich busnes a diwydiant.