Swedeg cyfreithwyr. Pob sweden cyfreithwyr ar-lein.


Sberm deddfau rhoi organau yn ôl gwlad - swedeg Cyfreithwyr


Sberm cyfraniad yn amrywio yn ôl y deddfau wlad Rhoddwyr roi eu caniatâd ar gyfer allforio Yn arbennig mae angen caniatâd oddi wrth y HFEA ar gyfer allforio embryonauMae rhai clinigau allforio sberm a mewnforio vials o glinigau dramor.

Efallai y byddant hefyd yn gyfradd vials i'w galluogi i ddefnyddio samplau cronfa ehangach o roddwyr, ond rhaid iddynt sicrhau bod y rhoddwr yn nid yw cynhyrchu plant ar gyfer mwy na deg o deuluoedd o fewn y DU.

Rhoddwr rhaid i chi fodloni meini prawf penodol i roi yn ogystal â bod rhwng deunaw a deugain a phum mlwydd oed. Yn yr Unol Daleithiau, nid oes unrhyw reoliadau llywodraethu a allai gymryd rhan mewn sberm rhodd. Yn hytrach, mae'r Gymdeithas America ar gyfer Meddygaeth Atgenhedlol a grwpiau arbenigol eraill (e. e, Cymdeithas Americanaidd Banciau Meinwe) yn darparu argymhellion a chanllawiau. Y ASRM canllawiau terfyn rhoddwr i bump ar hugain o enedigaethau byw y boblogaeth yn ardal o, er nad yw hyn yn cael ei orfodi gan y gyfraith, nid oes yn ganolog olrhain, ac mae wedi bod yn amcangyfrif mai dim ond tua deugain o enedigaethau yn cael eu hadrodd.

Mae'n debygol bod rhai rhoddwyr yn cael dros gant genetig plant. Mae rhai banciau sberm yn gosod terfynau is e e, y Sberm Bank o California yn cael terfyn o ddeg o deuluoedd y rhoddwr, a Baner yr Enfys Sberm Banc wedi cyfyngu o rhoddwr plant gan chwech o fenywod yn wahanol.