Swedeg cyfreithwyr. Pob sweden cyfreithwyr ar-lein.


Sut i ffeilio Cwyn ar Symud Cwmni - Llythyr sampl ac awgrymiadau


Yn anffodus nid yw hyn yn wir bob amser

Cwmnïau symud yn gyffredinol yn ymdrechu i ddarparu'r gwasanaethau gorau a phrisiauWeithiau, bydd pobl yn casglu iawndal i eitemau, dwyn pethau neu ddangos ymddygiad amhroffesiynol. Mae hyn yn y hyn o bryd pan fydd y dylech chi gymryd camau gweithredu. Fel cymaint ag y gallwch yn dymuno i wneud y peth gorau i wneud yw i amddiffyn eich hawliau. Mae'r union gamau i'w cymryd ar gyfer ffeilio cwyn yn erbyn symud cwmni yn cael eu disgrifio ar y ddolen hon. Yma yn yr erthygl hon, gallwch ddod o hyd i enghraifft o gŵyn llythyr y gallwch hefyd eu lawrlwytho fel ffeil pdf yma ac mae ychydig o awgrymiadau ar sut i ysgrifennu. Ysgrifennu dyddiadau, amser os gallwch ac yn siarad gyda factology. Cwyn bod yn cynnwys yn unig yn gyffredinol ymadroddion fel"ymddygiad amhroffesiynol"neu"drwg iawn yn symud"yn ddigon ar gyfer eich cais i gael eu harchwilio. Yn lle hynny, yn ysgrifennu lawr y manylion yn hoffi"mae Tri o'r blychau yn cael eu cyflwyno wedi torri ac nid oedd eitemau sydd ar goll yn un ohonynt". Os oedd rhywbeth ar goll yn ei ddisgrifio yn union - er enghraifft, os gliniadur yn mynd o ysgrifennu i lawr y model, gwneud, rhif rhestr eiddo, cyflwr a gwerth. Os ydych wedi cael eich rhoi ar lafar yn addo eu cynnwys hefyd. Atodwch bob dogfen sy'n ymwneud â symud: yswiriant, bil o lading, rhestr eiddo rhestr, ac ati. Mae'r rhain yn y papurau sy'n profwch eich geiriau ac mae hyn yn mynd yn arbennig o wir os byddwch yn penderfynu defnyddio cyfreithiwr. Yn gyntaf geisio datrys y mater gyda symud cwmni yn uniongyrchol, ac os na fydd yn digwydd, gallwch fynd at y sefydliadau swyddogol gyda'r dogfennau eich symud. Mae llawer o bobl yn credu eu bod dim ond rhaid i gychwyn achos a bydd y barnwr yn casglu'r dystiolaeth, ond nid yw hyn yn wir.

Chi yw'r un sydd angen i chi ddarparu tystiolaeth ac sy'n seiliedig ar y profion yr ydych wedi cyflwyno dyfarniad y gellir eu cymryd.

Ac yn olaf ei gynnwys yn eich llythyr yn union yr hyn yr ydych ei eisiau. Os nad ydych yn siŵr am unrhyw rai o'r ffeithiau hyn, gallwch ofyn i ni. Cynigydd Brocer enw:"Symud"cwmni Cysylltais â"Symud cwmni"gyda chais am dyfynbris. Yr wyf yn derbyn ateb ar unwaith gyda bras amcangyfrif a gofyn i gynrychiolydd o'r cwmni i ddod i fy nhŷ fel y gallwn mewn gwirionedd yn gwneud rhestr union taflen a rhaid terfynol rhwymo amcangyfrif. Y person a ddaeth yn ymddangos i profiadol iawn ac wedi ateb y cwestiynau yr wyf wedi.

Symud dyddiad ei osod ar gyfer un ar bymtheg o ebrill

Oeddwn yn siwr fy mod yn derbyn o ansawdd llawn symud gwasanaeth ac felly yr wyf yn ymddiried yn"Symud"cwmni gyda fy eiddo.

Roeddwn yn disgwyl y movers yn naw a.

ond maent yn dod phum awr yn hwyr heb rybudd sy'n gwneud llwytho para tan yn hwyr yn y nos. Ar y diwrnod symud ar ôl fy eiddo yn cael eu dadlwytho yr wyf yn sylwi bod un blwch ar goll, dau o'r blychau wedi torri ochr ac nid oedd pethau ynddynt sydd yn iawndal. Ar goll yn y blwch yn cynnwys model laptop disgrifio, bron yn newydd sbon, a oedd yn costio o ddoleri.

Mae'r eitemau sydd yn cael eu difrodi yn lledr gwirioneddol pwrs gyda ddoleri naw y cant o werth, gêm gyfrifiadurol yn disgrifio'r werth ddoleri saith gant bod ar hyn o bryd yn gweithredu a phâr o esgidiau dylunydd am, o ddoleri sy'n cael eu yn gyfan gwbl difetha ei atodi lluniau o'r eitemau a ddifrodwyd.

Ar ôl yn meddwl y cyfanswm y swm o iawndal y mae gan y nodir uchod symud cwmni yn atebol fel y gellir gweld gan amgáu copïau o ddogfen byddwn yn hoffi cael y swm o ddoleri, pedwar cant eu dychwelyd i mi. Mae hyn yn llythyr yn cwyno yn unig o sampl i dangos i chi y elfennau y mae angen i chi lenwi yn eich gwirioneddol gwirioneddol llythyr. Y gwir achos a gall fod yn llawer yn fwy gwahanol a beth bynnag mae'n eich bod wedi profi peidiwch â gadael pethau fel ag y maent. Ysgrifennu adolygiadau, ffeilio cwyn yn yr Adran Cludiant ac yn y Swyddfa Gwell Busnes ac fel arall hefyd gysylltu â chyfreithiwr. Mewn achos o amhroffesiynol agwedd a cham yn cydymffurfio gyda dogfennaeth ysgrifenedig i chi yn cael yr hawl llawn i ofyn am iawndal ariannol ac yn ei gwneud yn ofynnol i gael yn ôl yr hyn oedd yn wreiddiol yn eiddo i chi. Mewn unrhyw ffordd nid ydynt yn aros goddefol. O'r fath yn symud angen i'r cwmni yn cael ei atal ac mae wedi cymryd y canlyniadau ar gyfer ei ymddygiad fel arall, gall barhau ei malpractices a bydd pobl eraill yn cael eu heffeithio. Os ydych am i symud, eu cymryd fel llawer o rhagofalon ag y gallwch. Beth fyddai'n helpu yw os ydych wedi symud yswiriant. Os ydych chi wedi cynnwys yn y gwerthoedd o eitemau gan y cynigydd yn rhestr eiddo rhestr, gallwch wneud cais am y swm a nodir yno. Hefyd fod yn effro er mwyn olrhain os bydd y symud yn mynd yn cynllunio peidiwch â llofnodi unrhyw beth cyn ei ddarllen ac os ydych yn sylwi rhywbeth o'i le yn ymateb cyn gynted ag y bo modd. Gwiriwch symudwyr' trwydded a chofrestru, ewch i'r swyddfa a gofyn i weld y tryciau maent yn eu defnyddio, ac ati. Gwnewch restr gyda'r cwestiynau a fydd yn gwarantu y diogelwch eich symud ac yn gofyn iddynt symud y cwmni yr ydych yn dewis. Hynny yw yr opsiwn gorau yn hytrach na chael i gofnodi cwyn. Os ydych wedi dioddef sgam neu eraill amhroffesiynol agwedd o mover ysgrifennu adolygiad i adael i bawb wybod i chi fod yn ofalus. Ydych chi erioed wedi ffeilio cwyn. Os ie, os gwelwch yn dda yn teimlo'n rhydd i rannu eich profiad isod.

Mae'r holl ddata yn y llythyr cwyn yn ffug ac nid ydynt yn cynrychioli unrhyw bobl go iawn neu gwmnïau.

Pan fyddwch yn symud bron bob dasg angen i chi berfformio yn waith difrifol. Un o'r ychydig bethau.