Swedeg cyfreithwyr. Pob sweden cyfreithwyr ar-lein.


Sweden Cyfradd Treth Corfforaethol


deg y cant yn ac mae cofnod isel o ddwy ar hugain y cant yn

Y Cyfradd Treth Corfforaethol yn Sweden yn sefyll ar hugain a dau cant. y cant o tan, gan gyrraedd yr holl amser uchel oCyfradd Treth corfforaethol yn Sweden yn cael ei disgwyl i fod yn. y cant erbyn diwedd y chwarter hwn, yn ôl y Masnachu, Economeg fyd-eang modelau macro a dadansoddwyr disgwyliadau. Yn y tymor hir, y Sweden Cyfradd Treth Corfforaethol rhagwelir tuedd o gwmpas. cant yn, yn ôl ein modelau econometrig Masnachu Economeg gall aelodau weld, lawrlwytho, ac yn cymharu data o bron i ddau gant o wledydd, gan gynnwys mwy na ugain miliwn o ddangosyddion economaidd, cyfraddau cyfnewid, cynnyrch bond llywodraeth, stoc, mynegeion a nwyddau prisiau. Masnachu Economeg Cais Rhyngwyneb Rhaglennu (API) yn darparu mynediad uniongyrchol at ein data. Mae'n galluogi API cleientiaid i lawrlwytho filiynau o rhesi o ddata hanesyddol, i holi ein real-amser economaidd calendr, tanysgrifio i ddiweddariadau a derbyn dyfyniadau ar gyfer arian, nwyddau, stociau a bondiau.

Yn Sweden, yn y Corfforaethol gyfradd treth Incwm yw treth a gesglir gan gwmnïau.

Mae ei faint yn seiliedig ar yr incwm net cwmnïau gael wrth ymarfer eu gweithgarwch busnes, fel arfer yn ystod un flwyddyn fusnes. Y meincnod rydym yn defnyddio cyfeirio at y gyfradd uchaf ar gyfer Incwm Corfforaethol.

Refeniw oddi wrth y Cyfradd Treth Corfforaethol yn ffynhonnell bwysig o incwm ar gyfer y llywodraeth Sweden.

Mae'r dudalen hon yn darparu - Sweden Cyfradd Treth Corfforaethol - gwerthoedd gwirioneddol, data hanesyddol, rhagolwg, siart, ystadegau, calendr economaidd a newyddion.

Sweden Cyfradd Treth Corfforaethol - data gwirioneddol, siart hanesyddol a calendr i'r wasg - fe'i diweddarwyd ddiwethaf ar ebrill.