Swedeg cyfreithwyr. Pob sweden cyfreithwyr ar-lein.


Dinesig - Karlstad Brifysgol


Dinesig amlddisgyblaethol pwnc sy'n tynnu ar nifer o ddisgyblaethau, yn anad dim gwyddor wleidyddol, cymdeithaseg, economeg a'r gyfraith. Mae'r pwnc ei hun yn adeiladu ar y syniad bod cynnwys y disgyblaethau hyn y gellir ei drawsnewid a addaswyd trwy destun dinesig yn y fath ffordd y mae'n cael ei wneud ar gael i chi yn y dyfodol dinesig athro athrawesYn rhinwedd y swydd yna byddwch yn cefnogi dysgu myfyrwyr er mwyn iddynt ddatblygu gwybodaeth, cymhwysedd a sgiliau yn y gymdeithas fodern gofynion ac anghenion. Y rheswm pam dinasyddiaeth yn bwnc academaidd yw oherwydd bod y llywodraeth ar unwaith penderfynu y pwnc o'r enw dinesig dylai fod yn rhan o sweden addysg.

Hanfod a her y pwnc yn nodi meysydd penodol o wybodaeth a dinesig y dylai cynnwys ac i wneud hyn sydd ar gael ac yn ddefnyddiol - i chi fel athro athrawes dan hyfforddiant yn ymarferol lleoliad - ac ar gyfer myfyrwyr ysgol' cyfranogiad mewn cymdeithas.

Mae'r cymeriad penodol dinesig mae'n rhaid eu cymryd i ystyriaeth fel bod y gwahanol safbwyntiau disgyblaethol ar y pwnc yn cael eu rhoi ystafell i ddarparu damcaniaethol manwl.

Ar yr un pryd ein huchelgais rhaid i chi yn gyson yn caniatáu i brofiad i cwrdd, yn ategu ac yn cyfoethogi'r cynnwys y cwrs. Am y rheswm hwn mae'r addysgu yn cael ei gynnal gan athrawon gyda llawer iawn o brofiad ym maes addysg a hefyd gan hynod gymwys ar staff y brifysgol, neu'r ddau. Yn amodol ar addysg athrawon isaf ac uchaf uwchradd, athrawon dan hyfforddiant yn astudio yn y cyntaf credydau ECTS at ei gilydd. Y uchaf uwchradd, athrawon dan hyfforddiant, yna astudio ychwanegol ar hugain ECTS cr Hyfforddeion ar gyfer y ddau lefelau addysgol yn cael eu neilltuo tasgau - yn aml yn gysylltiedig i leoliad gwaith ymarferol - i brosesu a datrys yng nghyswllt eu dewis yn y dyfodol ar lefel addysgu. Heblaw am y cyrsiau yn glir gan ganolbwyntio ar dinesig, y dinesig adran yn gyfrifol ar gyfer cyrsiau eraill yn yr ardal yn gyffredinol addysg athrawon astudiaethau craidd. Dinesig yn sgorio'n uchel yn yr ysgol ac mae'n hyn a elwir yn bwnc craidd yn uchaf ysgolion uwchradd Astudio ac yn y pen draw addysgu dinesig yn golygu cynrychioli cryf a deinamig pwnc, yn gwreiddio'n ddwfn yn sweden addysg. Prifysgol Karlstad a'i ragflaenwyr wedi traddodiad hir o addysg athrawon ac yn un o'r ychydig HIE sydd yn, yn derbyn yr hawl i ddyfarnu graddau ar gyfer addysgu yn yr holl ysgolion lefelau. Fel grŵp y dinesig staff ymchwil eang o arbenigedd a phrofiad Y pwnc yn cydweithio gyda Canolfan ar gyfer y Gwyddorau Cymdeithasol Addysg (CSD), sy'n golygu bod aelodau staff yn gweithio yn amlwg ac yn gyntaf-gyfradd amgylchedd ymchwil.

Rheolau o gludo cargo fwy nag arfer ar y ffordd-Gorau posibl Logistaidd

Ar gyfer cludo math penodol o offer a pheiriannau, rheolau arbennig ar gyfer cludo cargo fwy nag arfer gan y ffordd yn cael eu rhagnodi, a oedd yn darparu yr holl agweddau ar gyfer y diogelwch o gyfleusterauLogisteg gorau posibl cwmni yn cynnig ei gwsmeriaid y gwasanaethau yn cydymffurfio gyda'r holl normau ac gofynion y ddeddfwriaeth. Mawr llwythi yn y rhai y mae eu pwysau a dimensiynau yn rhagori ar y paramedrau a ganiateir ar gyfer cludiant cargo. Mae eu dimensiynau yn cael eu yn fwy na: Rydym yn gwybod ac yn dilyn yr holl reolau o gludo cargo fwy nag arfer gan y ffordd, felly rydym yn gwarantu y diogelwch o wrthrychau a darparu ar amser. Cysylltwch â i'r gweithwyr proffesiynol.