Swedeg cyfreithwyr. Pob sweden cyfreithwyr ar-lein.


Yn Sweden lle da i fyw. Swedeg Ymgynghori


megis wythnosol car llosgi bwriadol

Roeddwn i'n arfer i garu efac yr wyf yn ei ddefnyddio i gredu ei fod y mwyaf ffyniannus. egalitaraidd a diogel wlad ar y blaned Mae'r wlad wedi colli rheolaeth sydd yn y wlad. a hunaniaeth y rhai sydd yn y wlad Mae hyn yn arwain at rhyfedd sefyllfaoedd lle mae pobl ifanc yn eu harddegau yn iau ac uwch uchel-ysgol yn cael dosbarth ffrindiau yn yr oedran o ugain mlwydd oed ton o fathau newydd o droseddau yn anhysbys pan cefais fy magu yno. grenâd llaw ymosodiadau. trais yn y gwn yng ngolau dydd eang. treisgar dwyn a lladrata (hyd yn oed tuag at anfantais ac yn hŷn) serth dirywiad mewn perfformiad myfyrwyr - er mwyn gwneud yn siwr bod pawb yn cael y radd y brifysgol.

ymbalfalu a molesting o fenywod mewn mannau cyhoeddus

yn y bar wedi gostwng (do.

roedd daro yn y gromlin ar ôl yr asesiad PISA diweddaraf y llynedd.

ond gyda degau o filoedd anllythrennog ffoaduriaid y daith i lawr y gall dim ond yn parhau) ar Wahân gymdeithas gyda"dim-yn mynd parthau"- bob amser yr heddlu. ambiwlans a'r frigâd dân rhowch maent yn hyrddio cerrig a diwallu gan mobs angry atal eu gwaith. Nid yn unig mae'n costio llawer o arian trethdalwyr. ond hefyd bywydau na ellir eu hachub Mae consensws cyffredinol bod"Sweden erioed wedi bod yn fwy diogel","Sweden erioed wedi bod yn fwy cyfoethog". tra bod pob un o'r uchod yn digwydd - ychydig yn awyddus i gyfaddef bod eu golwg ar y byd wedi cael ei chwalu.

Yswiriant Sweden

Yswiriant Sweden, dan arweiniad ei cyfarwyddwr rheoli Christina Lindenius, yn cynnwys oddeutu ugain o weithwyr sy'n gweithio gyda economaidd, cyfreithiol ac eraill dadansoddiad, yn ogystal â chyfathrebuRydym yn rhan o Gymdeithas sweden Yswirwyr, ynghyd â sweden Yswiriant yn Gymdeithas Cyflogwyr, sweden Modur Yswirwyr a bod y Claf Yswiriant Gymdeithas. Yswiriant Sweden yn aelod o yswiriant Ewropeaidd a adyswiriant ffederasiwn, Yswiriant Ewrop (cyn CEA), ac yn cymryd rhan weithredol yn ei gwaith ar faterion amrywiol ar lefel yr UE. Min Pensiwn yr wyf yn Sverige (Fy mhensiwn yn Sweden) - Min Pensiwn yr wyf yn Sverige AB yn darparu cynhwysfawr pensiwn gwybodaeth ar-lein i unrhyw un yr hawl i bensiwn yn Sweden. Min Pensiwn yr wyf yn Sverige AB yn cydweithredu yn y prosiect rhwng y llywodraeth a'r pensiwn cwmnïau.

Dosbarth Camau gweithredu Cyfreithwyr, Cwmnïau cyfreithiol yn Sweden ar gyfer Pob Dinas - swedeg Cyfreithwyr ar-Lein

Ashurst yn rhyngwladol blaenllaw cwmni cyfreithiol yn cynghori corfforaethau, sefydliadau ariannol a llywodraethauEin busnesau craidd mewn corfforaethol, cyllid, datrys anghydfod, ac yn y datblygu ac ariannu asedau yn y ynni, adnoddau a seilwaith y sector. Cwmni gyfraith Ar Kilpatrick Townsend Stockton PAC, yn ein atwrneiod yn ymwneud yn llawn yn y llwyddiant o gleientiaid y cwmni.

Rydym yn darparu canlyniadau sy'n canolbwyntio ar cwnsler ar gyfer corfforaethau ar bob cam o'r cylch twf, o'r gofynion heriol o drafodion ariannol a gwarantau i ddisgyblaethau.

Cwmni gyfraith sweden cyfreithiau Law Firm yn Stockholm Sweden ardal cwmni cyfreithiol sy'n gwasanaethu anghenion y teuluoedd, unigolion a busnesau ym mhob un Sweden. Mae'r cwmni hefyd wedi cynrychioli cleientiaid dramor yn Ewrop a thramor. Mr Preetzmann ganddo. Ein nod yw i fod y blaenllaw byd-eang yn cwmni cyfreithiol, yn adeiladu perthynas sy'n para drwy gylchoedd busnes i sicrhau bod y cwmnïau brig a sefydliadau ariannol yn reddfol yn troi atom am gymorth ar eu mwyaf pwysig a heriol aseiniadau.