Swedeg cyfreithwyr. Pob sweden cyfreithwyr ar-lein.


Am ddim i Dderbyn Templed - Rhent Dderbyn a Arian parod Derbyn Ffurflenni


Pan fyddwch yn derbyn taliad gan y cwsmer, yn enwedig os bydd y taliad yn cael ei mewn arian parod, efallai y gofynnir i chi ddarparu derbynnebYn derbyn y gallai fod yn ddim ond datganiad ysgrifenedig gan law neu rhwygo allan o dderbyn llyfr y byddwch yn eu prynu oddi wrth eich swyddfa cwmni cyflenwi. Ond, gallwch hefyd greu ac argraffu eich pen eich hun addasu i dderbyn ffurflenni gan ddefnyddio ein rhad ac am ddim yn derbyn templedi. Fe allech chi jyst stamp neu ysgrifennu 'Talu' mewn llythrennau mawr ar y copi o'r Anfoneb. Ar gyfer landlordiaid a thenantiaid: Argraffu derbynebau rhent -i-i-dudalen gan ddefnyddio naill ai PDF wag derbyn ffurflen neu ein templed Excel. Fel y rhent derbyn, mae hyn yn arian parod yn derbyn ffeil yn cynnwys tri math ar un dudalen Mae'r templed Excel yn awtomatig yn arddangos y ffurf ysgrifenedig o'r swm ar ôl i chi nodwch y nifer yn y Swm maes.