Swedeg cyfreithwyr. Pob sweden cyfreithwyr ar-lein.


Cyngor Cyfreithiol Ar-Lein


yn Anghyfiawn Marwolaeth a Methdaliad Gyfraith Sylfaenol

Damwain Gyfraith Sylfaenol

beic Modur Damwain Gyfraith.

Adeiladu Damweiniau. Llithro a Fall Damweiniau. Defnyddwyr Methdaliad. Busnes Methdaliad. Dyled Casgliadau. Problemau Credyd a Phlentyn yn y Ddalfa y Gyfraith Sylfaenol.

mae Plentyn yn y Ddalfa Weithdrefn

Plentyn Ymweliad. Addasu Plentyn Gorchymyn a Chymorth i blant pethau Sylfaenol. cynnal Plant Cyfrifo. Methiant i Dalu cynhaliaeth Plant. Addasu cynnal Plant. a'r Gyfraith Droseddol pethau Sylfaenol. Arestiadau a Chwiliadau. Cyffuriau Taliadau. Marijuana Deddfau. Ieuenctid a Deddfau Cyflogaeth Llafur Gyfraith Sylfaenol. Swydd Gwahaniaethu.

Aflonyddu Rhywiol.

Gweithwyr Iawndal a Chyfraith Teulu pethau Sylfaenol. Cyfraith Plant yn y Ddalfa. Cymorth Spousal. Priodas a Ystad Go iawn yn y Gyfraith Sylfaenol. Masnachol Ystad Go iawn. y Landlord i Denantiaid. Ystad Breswyl Go iawn.

Parthau a Ystad Go iawn yn y Gyfraith Sylfaenol.

Masnachol Ystad Go iawn. y Landlord i Denantiaid. Ystad Breswyl Go iawn. Parthau ac yn y rhan Fwyaf o archwiliadau treth yn cael gymharol llyfn prosesau.

Penderfyniad i erlyn

Os bydd yr erlynydd, ar sail wrthrychol, yn barnu nad oes tystiolaeth ddigonol i sefydlu bod y sawl a ddrwgdybir wedi cyflawni trosedd, ei fod hi yn rhaid i erlyn. Os bydd erlyniad yn cael ei gychwyn, ei fod yn y dasg o yr erlynydd i brofi i'r llys bod trosedd wedi cael ei chyflawni

Os nad oes digon o dystiolaeth i brofi bod trosedd wedi ei chyflawni, y sawl a ddrwgdybir ni ellir eu herlyn.

Gallai, er enghraifft, fod oherwydd bod y sawl a ddrwgdybir yn gwadu cyflawni trosedd neu fod unrhyw dystion neu dystiolaeth fforensig yn cysylltu y sawl a ddrwgdybir yn y troseddau. Weithiau mae'n dod yn amlwg yn ystod yr ymchwiliad rhagarweiniol nad yw'n bosib i ni brofi bod trosedd wedi ei chyflawni. O dan yr amgylchiadau hyn, bydd yr erlynydd yn penderfynu terfynu'r ymchwiliad rhagarweiniol Mae penderfyniad fel hwn wedi yr un arwyddocâd fel y penderfyniad i ollwng y cyhuddiadau yn erbyn rhywun dan amheuaeth. Yn achos y ddau penderfyniadau yn golygu bod yr ymchwiliadau rhagarweiniol gall fod yn ailddechrau os bydd gwybodaeth newydd yn cael ei dderbyn ynghylch y drosedd. Y dioddefwr yn y drosedd, y parti anafwyd, mae bob amser yn gwybod am y penderfyniad a wnaed gan yr erlynydd.