Swedeg cyfreithwyr. Pob sweden cyfreithwyr ar-lein.


Mae hyn yn sut yr ydych yn ffeilio cwyn


Mae ffeilio cwyn i sweden Defnyddwyr Asiantaeth nid yw'n arwain at gymorth personol hawlio yn erbyn y cwmni Cydraddoldeb Swedish Defnyddwyr Asiantaeth yn asiantaeth y llywodraeth Mae hyn yn golyguyn ôl y rheol gyffredinol. bod yr holl ddogfennau a dderbyniwyd gan y sweden Defnyddwyr Asiantaeth KO yn dod yn gyhoeddus a gall felly fod yn gofyn am ac yn cael ei ddarllen gan y cyhoedd yn gyffredinol.

Sweden Cyflafareddu - Cael Y Fargen Drwy - GTDT

GTDT: Gwybodaeth am y Farchnad yn darparu persbectif unigryw ar esblygu cyfreithiol a rheoleiddiol tirweddau mewn awdurdodaethau mawr o gwmpas y bydDrwy ymgysylltu, yn hawdd cymharu cyfweliadau, mae'r gyfres yn darparu y proffesiwn cyfreithiol yn arweinwyr meddwl gyda llwyfan ar gyfer rhannu eu barn ar amodau presennol y farchnad a datblygiadau yn y gyfraith. Gwybodaeth am y farchnad yn cynnig darllenwyr hygyrch iawn yn cymryd ar y materion hanfodol o y dydd a chyfle i ddarganfod mwy am y bobl y tu ôl y rhan fwyaf o achosion diddorol ac yn delio. Rydym yn helpu ein cleientiaid gyda uno a chaffael. Rydym yn eu cynghori ar faterion bancio, cyllid ac yn y marchnadoedd cyfalaf. Rydym yn cynrychioli cleientiaid yn y llys ac yn cyflafareddu ac yn cael eu cydnabod fel rhai hynod gymwys mewn caffael cyhoeddus, a chyfraith amgylcheddol ac gyfraith ystad go iawn. Mae'r ystod gynhwysfawr o ganllawiau a gynhyrchwyd gan GTDT yn darparu ymarferwyr ag hynod o adnodd defnyddiol wrth geisio trosolwg o feysydd allweddol y gyfraith a pholisi yn ymarferol ardaloedd neu'r awdurdodaethau y maent yn eu allai, fel arall, yn anghyfarwydd â'r. Fy mhrofiad gyda GTDT ar-Lein hyd yn hyn wedi bod yn wych Mae felly yn ddefnyddiol wrth ddelio gyda multijurisdictional materion cyfreithiol. Ddau bodiau i fyny ar gyfer y fath wych offeryn ac mae fy llongyfarchiadau i chi i gyd am wneud fy mywyd yn haws. Cronfa ddata o'r fath yn offeryn gwych i gael mynediad at y 'basics' llawer o ardaloedd cyfreithiol, mae bron ym mhob man. Nid wyf yn credu bod GTDT go iawn yn y dyfodol ac, yn ôl i mi, mae'n un o'r gorau cyfreithiol ar ddata rwyf erioed wedi cael mynediad i yn y deng mlynedd diwethaf.