Swedeg cyfreithwyr. Pob sweden cyfreithwyr ar-lein.


Yn arfer yswiriant fath - Y Newbie Cyfarwyddiadau i Sweden


Bennaf oherwydd bod nid oes gwir angen amdanynt

Mae'n darparu amddiffyniad ychwanegol yn eich eiddo ac yn camu i mewn, mewn achosion o"yn sydyn ac yn annisgwyl digwyddiadau", er enghraifft, os yw eich galw heibio eich camera yn y llyn pan fydd pysgotaMae hyn yn yswiriant yn cael cyflenwad da os ydych yn tueddu i fod ychydig yn drwsgl. Iechyd preifat yswiriant yn dal i fod yn anghyffredin yn Sweden. Y cyhoedd yn system les yn cwmpasu fwy neu lai yr un senarios, fel yswiriant preifat yn ei wneud. Fodd bynnag, yswiriant iechyd preifat wedi dod yn fwyfwy poblogaidd dros y pum mlynedd diwethaf. Cwmnïau mawr a chwmnïau wedi dechrau i gynnig y math hwn o yswiriant i'w gweithwyr fel budd-daliadau gwaith. Y breintiau o yswiriant iechyd preifat yn bennaf mwy o sylw ac yn gyflymach i gael mynediad i rai archwiliadau meddygol ac ymyriadau.

Yswiriant iechyd preifat efallai, e

grant i chi mwy cyfandaliad os ydych yn cael anafu neu'n anabl o ganlyniad i salwch. Efallai y bydd hefyd yn cynnig iawndal ariannol yn achos y byddwch yn dod yn anabl ac yn methu gweithio. Ddim yn siwr am eich yswiriant statws. Gofynnwch i'ch cyflogwr am yr amodau eich gwaith yswiriant. Cyhoeddus. Beth mae'n ei gwmpasu. A beth yr ydych yn fod i dalu, gan eich hun. Talu sylw arbennig at y gwaith amser sbâr sylw. Mae'r rhan fwyaf yn gweithio yswiriant peidiwch â gwneud cais os ydych yn mynd yn sâl neu wedi'u hanafu yn ystod eich amser hamdden.

Mae hyn yn fath arall o yswiriant sy'n rhannol gorgyffwrdd â'r sylw yn y system nawdd cymdeithasol yn Sweden.

Mae plant sy'n cael eu hanafu'n ddifrifol - dod yn anabl ar gyfer gweddill eu bywydau - yn derbyn iawndal gan Försäkringskassan. Mae hyn yn iawndal, fodd bynnag, wedi terfynau. A dyma lle mae cwmnïau yswiriant preifat yn cynnig mwy o yswiriant cynhwysfawr gyda mwy o sylw. Os byddwch yn dewis ysgubor-och ungdomsförsäkring, gwnewch yn siwr i wirio bod yr yswiriant yn berthnasol mewn achosion o salwch yn ogystal â damweiniau a bod darparu iawndal ariannol ar gyfer triniaethau meddygol, yn ogystal ag ariannol anabledd. Arwyddo i fyny ar gyfer yswiriant diweithdra - -kassa yn fuddsoddiad da ar gyfer y rhan fwyaf o Newbies yn ogystal â Oldbies. Diweithdra a allai ddigwydd i unrhyw un ohonom a pan fydd hyn yn digwydd, mae'n braf gwybod eich bod yn ariannol a gwmpesir tra byddwch yn chwilio am swydd newydd. Mae yna lawer o wahanol fathau o yswiriant diweithdra - gwnewch yn siwr i ddod o hyd i'r un sy'n gweddu orau i chi. Byddwch fel arfer yn talu ffi fisol ar gyfer eich aelodaeth, a thrwy wneud hynny yswirio yn ganran o'ch cyflog. Mwy ar ddiweithdra yswiriant yma. Mae pobl yn teithio i Sweden yn gyffredinol angen yswiriant er mwyn i chi gael fisa. Iechyd ac yswiriant damweiniau ar gyfer ymwelwyr dylai darparu iawndal ar gyfer costau mewn achosion o argyfwng gofal deintyddol, damweiniau meddygol, trafnidiaeth yn ogystal â chostau angladd ac ati. Yswiriant gellir eu prynu yn eich gwlad cartref neu ar-lein ar y mwyaf swedeg cwmnïau yswiriant.