Swedeg cyfreithwyr. Pob sweden cyfreithwyr ar-lein.


Ysgariad yn Sweden


Darparu gwasanaethau consylaidd a fisa cymorth ar gyfer pobl sy'n byw mewn: Sweden, Denmarc (gan gynnwys Ynysoedd y Faroe a'r Ynys las), y Ffindir, gwlad yr Iâ, Norwy, Latfia, Lithwania, Estonia) i Gyd gwasanaethau consylaidd a fisa cymorth i drigolion y gwledydd a restrir isod yn cael eu darparu gan y Rhanbarthol Consylaidd Ganolfan Nordig a Gwledydd y Baltig yn StockholmGellir gweld y wybodaeth ar y gwefannau dan sylw: Swistir ymfudo yn rhoi i chi gyda dogfennau ac yn gyffredinol gwasanaethau cynghori ar gwledydd unigol ac yn benodol pynciau Pa agweddau sydd angen sylw arbennig pan fydd yn teithio dramor neu yn mynd i wlad arall i astudio iaith, yn astudio mewn sefydliad addysgol, neu weithio fel au pair. Detholiad o wefannau yn esbonio sut y Swistir wedi'i strwythuro a sut mae'n gweithredu, gan ddarparu chi gyda'r wybodaeth y bydd angen i chi ffurfio barn ac ymarfer eich wleidyddol hawliau o dramor Y ffeil yn cael ei fwriadu ar gyfer pobl sy'n gadael y Swistir i gymryd barhaol preswylio mewn gwlad arall ac yn gweithio dramor. Berson cyfrifol gynrychiolaeth Swistir neu gennad pan rydych chi am gofrestru neu ddadgofrestru fel preswylydd, pan fydd angen pasbort newydd, wedi symud neu os hoffech wneud cais am ddinasyddiaeth. Y manylion cyswllt cyfrifol gynrychiolaeth Swistir yn cael eu dangos ar y dudalen gyfatebol. Dinasyddion y swistir sy'n mynd i mewn i anawsterau o dramor, gall hefyd ofyn am gyngor a chymorth gan y Swistir cynrychiolydd.

Mae'r cylchgrawn ar gyfer y Swistir Dramor yn ymddangos yn chwe gwaith y flwyddyn ac yn darparu gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y cartref ac yn y gweithgareddau o Swistir cymdeithasau dramor. Mae hefyd yn atebion gweinyddol cwestiynau Perthnasol gynrychiolaeth Swistir dramor yn gallu ateb unrhyw gwestiynau ynghylch y FDFA ar-lein desg.

Gwybodaeth am y gofynion i fynd i mewn Swistir ac i gymryd preswylfa, y weithdrefn i gyflwyno cofnod cais visa, visa ffurflen gais a ffioedd Tramor penderfyniadau ar ysgaru neu'n gwahanu cyfreithiol fel arfer yn cael eu cydnabod yn y Swistir pan rhoi i lawr yn y wlad o breswylio neu breswylfan arferol, neu bydd y wladwriaeth o genedligrwydd o un o'r priod, neu os bydd adnabod mewn un o'r gwledydd hyn (Ffederal yn Gweithredu ar Preifat Rhyngwladol Gyfraith (SR). I gofrestru ysgariad amlwg thramor yn y Swistir statws sifil gofrestru, y rhai gwreiddiol o'r dogfennau canlynol yn rhaid i fod fel rheol a gyflwynwyd i'r gynrychiolaeth Swistir ag unrhyw angen cyfreithloni ar gyfer anfon ymlaen at y Swistir: os Gwelwch yn dda ddod o hyd i'r holl wybodaeth berthnasol mewn perthynas â dogfennau y gofynnwyd amdanynt ar y"Memento sifil newidiadau yn Sweden". Lawrlwythwch y memento yma.